Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

Guru wilangan lan guru lagu saka tembang kasebut yaiku?

  1. 7u, 8i, 8u, 8i, 8o
  2. 6u, 8i, 10u, 6u, 8o
  3. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
  4. 12u, 8u, 10i, 8u, 80
  5. 0

Jawaban: C. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, guru wilangan lan guru lagu saka tembang kasebut yaiku 7u, 10u, 12i, 8u, 8o.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Adhedhasar isine tembang kasebut bisa diarani tembang? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Pertanyaan Lain: B. Daerah

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Daerah, 18.08.2019 10:28, mhmmdtaufiq6095

Genia sing diwisuda senapati pandhawa iku gathotkaca?

Jawaban: 1

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Daerah, 26.04.2015 04:00, Kurniaperdana946

Tolong buatkan cerita berbahasa jawa menggunakan ngoko alus untuk anak sd

Jawaban: 1

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Daerah, 07.03.2017 23:12, HalepiAnindya

Terangna apa sing dikarepake wayang mujudake tuntunan lan tontonan

Jawaban: 1

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

B. Daerah, 09.08.2018 18:00, lathiffa031

Aku males sinau, gaweane browsing wae bahasa indonesiane yaiku

Jawaban: 1

Pertanyaan:

Guru wilangan lan guru lagune 7u , 10u , 12i , 8u , 8o yaiku tembang

1. Maskumambang : 12i, 6a, 8i, 8a 2. Pucung: 12u, 6a, 8i, 12a. 3. Gambuh: 7u, 10u, 12i, 8u, 8o 4. Megatruh: 12u, 8i, 8u, 8i, 8o 5. Mijil: 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u 6. Kinanthi: 8u, 8i, 8a, 8i 7. Durma: 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i. 8. Pangkur: 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i 9. Asmaradana: 8i, 8a, 8e, 8a, 7a,8u, 8a 10. Sinom: 8a, 8i,8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

11. Dhandanggula: 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

pesen sing ana nang crita yakuwe: yang kga bisa mending skip aja lahh -​

sebutno tumindak becik marang kancane​

TOLONG BANTU TUGAS BAHASA BALI AKU KAK :(​

sebutna jenenge peranganing badan lan gunane rembugen karo bapak ibu 1 apa kowe bisa nyebutake jenenge peranganing badan 2 apa kowe bisa nyebutake gu … nane peranganing badan​

Pesan dari teks tersebut [menggunakan bahasa Jawa].​

A. Sebutna paraga ing cerkak kasebut! b. Kepriye watake Partinah? c. Apa gayutane Emprit Ganthil karo kematian? d. Sekolahe anak-anake Partinah ing ng … endi wae? e. Geneya Kadarman kok mati? f. Sapa ta Sarjiyah iku? g. Apa sing dumadi marang Sarjiyah? h. Pesen apa sing bisa dijupuk saka isi cerkak kasebut?​. cepat ya​

Tolong dibantu................................​

5. Bab piweling saka crita "Nandur Pohung" / hikmah sing isa kanggo tuladhane wong urip Piweling Crita Nandur Pari / Hikmah Sing Isa Kanggo Tuladhane … Wong Urip​

Kandang ayam dalam latin bahasa Jawa​

kramakna kalimat ing ngisor Iki !1.pak Basuki menyang alas Nandut gedang.jawab:2.bu Heni menyang pasar tuku opak kanggo adik.jawab:3.aku wis iso nggaw … e layangan.jawab:4.saben isuk aku adus bapak ngombe kopi.jawab:jgn ngasal besok di kumpullin​

pesen sing ana nang crita yakuwe: yang kga bisa mending skip aja lahh -​

sebutno tumindak becik marang kancane​

TOLONG BANTU TUGAS BAHASA BALI AKU KAK :(​

sebutna jenenge peranganing badan lan gunane rembugen karo bapak ibu 1 apa kowe bisa nyebutake jenenge peranganing badan 2 apa kowe bisa nyebutake gu … nane peranganing badan​

Pesan dari teks tersebut [menggunakan bahasa Jawa].​

A. Sebutna paraga ing cerkak kasebut! b. Kepriye watake Partinah? c. Apa gayutane Emprit Ganthil karo kematian? d. Sekolahe anak-anake Partinah ing ng … endi wae? e. Geneya Kadarman kok mati? f. Sapa ta Sarjiyah iku? g. Apa sing dumadi marang Sarjiyah? h. Pesen apa sing bisa dijupuk saka isi cerkak kasebut?​. cepat ya​

Tolong dibantu................................​

5. Bab piweling saka crita "Nandur Pohung" / hikmah sing isa kanggo tuladhane wong urip Piweling Crita Nandur Pari / Hikmah Sing Isa Kanggo Tuladhane … Wong Urip​

Kandang ayam dalam latin bahasa Jawa​

kramakna kalimat ing ngisor Iki !1.pak Basuki menyang alas Nandut gedang.jawab:2.bu Heni menyang pasar tuku opak kanggo adik.jawab:3.aku wis iso nggaw … e layangan.jawab:4.saben isuk aku adus bapak ngombe kopi.jawab:jgn ngasal besok di kumpullin​